string(2) "24"


退换货流程
发布于:2016-08-1 13:17  浏览:3125876

交易中买家申请退款并需要退货的流程,(不包含未收到货/不需要退货的):

进入右上角我的订单查看所有订单信息

 

 

点击左边的待确认收货订单;

 

 

查看您所需要退货的订单单击退款退货;

 

 

打开后选择退款退后,退货数量不填写默认是全部,还要填写清楚退货原因;

 

 

 

单击确定后等待卖家审核(五个工作日内给予答复);

 

 

买家需要在卖家同意退款申请的7天内完成退货,否则会导致退款关闭。