string(2) "18"


在线支付
发布于:2016-08-1 13:17  浏览:3125876

1.对订单进行支付,点击“订单支付

 

 

2.可选择财付通支付和购物卡支付

 

1)财富通支付

选择“财付通”,确认提交支付

 

 

2)选择“购物卡”支付,输入持卡人账号、购物卡卡号、购物卡密码,然后确认提交支付